Завдання особи, відповідальної за ведення військового обліку

Завдання особи, відповідальної за ведення військового обліку

Завдання

Нормативне підґрунтя

Перевіряє у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявність військово-облікового документа. Прийняти на роботу (навчання), взяти на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна тільки осіб, які перебувають на військовому обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК), органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки п. 34 Порядку

Доводить до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання)

Надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки

Оповіщає на вимогу ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик, забезпечує своєчасне прибуття

Подає до ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на їх вимогу відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Проводить роз’яснювальну роботу серед призовників, військовозобов’язаних тарезервістів щодо виконання ними правил військового обліку

Забезпечує повноту та достовірність облікових даних, які вносить до списків персонального військового обліку

Взаємодіє з ТЦК, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Періодично звіряє списки персонального військового обліку із записами у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Звіряє не рідше одного разу на рік дані списків персонального військового обліку з обліковими документами ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, в яких вони перебувають на військовому обліку

Вносить у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) зміни до списків персонального військового обліку щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади.

Надсилає щомісяця до 5 числа до ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлення про зміну таких облікових даних

Складає і подає щороку до 1 грудня до ТЦК списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

Приймає від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок їх військово-облікові документи для подання таких документів до ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

Оформлює документи, необхідні для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

Контролює виконання посадовими особами вимог Порядку, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами — правил військового обліку

 

п. 34 Порядку

 

Догори