Нормативна база

  1. Закон України від 11.04.2024 р. № 3633-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», набирає чинності 18.05.2024

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3633-20#Text

  1. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

  1. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

  1. Закон України «Про оборону України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text

  1. Закон України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1951-19#Text

  1. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30 грудня 2022 р. № 1487

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#Text

  1. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» від 21 березня 2002 р. № 352

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF#Text

  1. Накази Міністерства оборони України також визначають основоположні аспекти для військового обліку:

«Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу» від 10.04.2017 № 206;

«Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного» від 21.11.2017 № 610;

«Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями» від 11.10.2021 № 313;

«Про затвердження Переліку випадків, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаних» від 20.12.2017 № 684;

«Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» від 14.08.2008 № 402;

«Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 28.03.2022 № 94

  1. Кодекс України про адміністративні правопорушення оновлює адміністративну відповідальність роботодавців і призовників, військовозобов’язаних, резервістів за вчинення таких адміністративних правопорушень у сфері військового обліку:

Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

Стаття 211. Зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх з необережності.

Кримінальний кодекс України передбачає настання кримінальної відповідальності за вчинення таких діянь:

Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів

Догори