НОРМАТИВНА БАЗА

ЗАКОНИ

Закон України “Про освіту” (розділ VII, стаття 59)

 

ПОСТАНОВИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р.№ 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння”

Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

Зміни до Постанови №800 від 27.12.2019

 

НАКАЗИ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 N930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135

Наказ Міністрества освіти і науки України №1047 від 30.07.2013 року “Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України”

 Наказ МОН від 16.07.2018 № 776 “Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти” (пункт ІІІ)

 

ЛИСТИ

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.11.2019 №1/9-683 “Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”

Наказ МОН від 03.01.2019 № 7 “Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти”

Лист МОН від 11.12.2018 № 1/9-756 “Щодо підвищення кваліфікації”

Професійний стандарт практичного психолога. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 №6/1427-20 “Про затвердження професійного стандарту “Практичний психолог закладу освіти”

Догори