Повідомлення ТЦК та СП про призначення та звільнення відповідальних

Строк повідомлення — 7 днів з дати видання наказу про призначення або звільнення (увільнення) (п. 13 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487; далі — Порядок). Форма повідомлення унормована у додатку 1 до Порядку. Підписує повідомлення керівник державного органу, підприємства.

Заповніть повідомлення за зразком.

       Дніпровський районний у м. Києві ТЦК та СП        
(найменування районного (міського) територіального
центру комплектування та соціальної підтримки)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про призначення, звільнення (увільнення) керівника та посадових осіб державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у

              Товаристві з обмеженою відповідальністю «Усе буде добре»                         
(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації)

Порядковий номер

Прізвище,
власне ім’я та
по батькові
(за наявності)

Найменування посади

Дата та номер наказу

Контактний номер телефону, адреса електронної пошти

1.

Добривечір Валентина Петрівна

інспектор з кадрів відділу кадрів

№ 54/к/тр від 31.01.2023

0 44 233 69 80

vdobrenka@dobre.com.ua

 

Директор

 

Добродій

 

К. М. Добродій

(найменування посади керівника)

 

(підпис)

 

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

 

Складіть супровідний лист. Повідомлення — документ без адресної частини, його надсилають із супровідним листом (п. 10 гл. 1 розд. II Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5). Лист зареєструйте в Журналі реєстрації вихідних документів.

 

Зразок листа

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УСЕ БУДЕ ДОБРЕ»

(ТОВ «УСЕ БУДЕ ДОБРЕ»)

 

вул. Оптимістів, 29, оф. 76, м. Київ, 03182
Тел./факс: 0 (44) 233-69-69
e-mail: mail@dobre.com.ua

 

Код ЄДРПОУ 65465465

 

03.02.2023 26/03

На № _________ від _______

Керівнику Дніпровського районного

у м. Києві ТЦК та СП

вул. Ю. Поправки, 14-А, м. Київ,

02094

 

Про призначення відповідального

за ведення військового обліку

 

 

Керуючись пунктом 13 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487, надсилаємо повідомлення про призначення відповідального за ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТОВ «Усе буде добре».

 

Додаток:

Повідомлення про призначення, звільнення (увільнення) керівника та посадових осіб державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

 

Директор                                                  Добродiй                                  Костянтин ДОБРОДІЙ

 

 

Відповідальна за ведення військового обліку

Добривечір Валентина

0 44 233 69 80

 

Копію наказу про призначення відповідального подавати разом із повідомленням не потрібно. По-перше, вся необхідна ТЦК інформація передбачена у формі повідомлення. По-друге, законодавство не встановлює такої вимоги.

Повідомлення можна особисто відвезти до ТЦК або направити його поштою. Якщо маєте таку можливість, радимо відвідати ТЦК, щоб налагодити робочі контакти із його службовими особами. Щонайменше зможете отримати номери телефонів, за якими можна зв’язатися, коли потрібно оперативно вирішити якесь питання.

 

Догори