Діяльність та історія ДОЕНЦ

Історія Донецького обласного еколого-натуралістичного центру (далі – ДОЕНЦ) розпочалася в далекому 1936 році, коли на базі природничого музею обласного інституту народної освіти відкрилась Донецька педагогічна біостанція. Під час війни 1941 року робота позашкільного закладу була припинена, а вже після її закінчення в м. Сталіно (нині Донецьк) була відкрита Сталінська станція юних мічурінців (з 1954 р. – обласна станція юних натуралістів), а з 1993 року – Донецький обласний еколого-натуралістичний центр. ДОЕНЦ, як переміщена установа (у зв’язку з проведенням АТО на території колишнього розташування закладу), відновив роботу у вересні 2015 року у м. Краматорськ. (З архівних матеріалів).

Донецький обласний еколого-натуралістичний центр – позашкільний заклад, який реалізовує державну політику в галузі освіти і науки, Концепцію екологічної освіти в Україні; координує і забезпечує інструктивно-методичну роботу у сфері екологічної, біологічної, валеологічної, аграрної освіти учнівської молоді в області.

Обласний еколого-натуралістичний центр, як координатор, застосовує найновіші прогресивні досягнення позашкільної роботи, розвиває творчий пошук та оновлення діяльності закладів позашкільної освіти Донеччини з еколого-натуралістичного напряму.

Крім основної бази, ДОЕНЦ організовує роботу своїх гуртків у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної та вищої освіти. Надання позашкільної освіти здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей вихованців, з урахуванням їх віку, психо-фізичних особливостей, стану здоров’я з використанням різних форм роботи: круглі столи, семінари, вебінари, дистанційне навчання, тренінги для керівників гуртків і учнівської молоді, зв`язки з громадськістю; презентації проєктів на виставках, конференціях, екологічних форумах; робота гуртків за програмами  ДОЕНЦ і МОН України; пропаганда значущих екологічних дат; посібники для викладачів та гуртківців, інформаційно-методичні пакети.

Головна мета ДОЕНЦ:

 • формування екологічної  свідомості;
 • звернення уваги громадськості до проблем  охорони навколишнього середовища;
 • використання енергоресурсів та вирішення проблем їх економії;
 • підвищення доступності якісної та конкурентоспроможної еколого -біологічної позашкільної освіти для учнів, вихованців, слухачів, відповідно до вимог сталого розвитку суспільства, економіки, кожного громадянина;
 • забезпечення особистісного розвитку людини;
 • здійснення освіти упродовж життя.

Принципи побудови програм гуртків:

 • особистісно-орієнтоване навчання;
 • використання інтерактивних методів навчання;
 • робота гуртківців з різними джерелами інформації;
 • відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;
 • створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (учнів, керівників гуртків, членів їх сімей, громади) та вільного вибору дітьми навчальних завдань;
 • вміння аналітично мислити, самооцінка різних видів своєї діяльності;
 • виконання наукових, дослідницьких, соціальних та інших проєктів з екологічної та енергозберігаючої тематики;
 • залучення до активної співпраці родини і суспільства в цілому.

Форми роботи ДОЕНЦ:

 • екологічні конференції («Біологічні дослідження та винахідництво»), збори, зльоти, форуми;
 • виставки-конкурси («Природа і творчість», «Моя країна – Україна», «Український сувенір», виставка квіткових композицій до Дня захисників та захисниць України);
 • природоохоронні та трудові акції («Птах року», «Годівничка», «День Землі», «Всесвітній день прибирання», «День Довкілля»,  «Проліска», «Ліси для нащадків», «Парад квітів біля школи», «Стоп, сміття»);
 • конкурсу-огляд внутрішнього та зовнішнього озеленення освітніх закладів («Галерея кімнатних рослин»);
 • відкриті вікторини («Знай, люби, бережи»);
 • випуск та розповсюдження екологічних буклетів, листівок, бюлетенів, плакатів;
 • екологічні десанти, боротьба зі стихійними сміттєзвалищами, облаштування місць відпочинку;
 • пропаганда енергоефективних та енергозберігаючих технологій;
 • науково-дослідницька та експериментальна діяльність вихованців  у галузі екології, енергозбереження,  аграрних наук, біології;
 • засідання «Дитячого екологічного парламенту».

Участь у Всеукраїнських конкурсах, зльотах, чемпіонах, фестивалях, акціях, олімпіадах еколого-натуралістичного напряму («Україна – сад», «Флористика та фітодизайн», «GLOBE Марафон», «GLOBE Ігри 2021», «Крок до знань», «Дотик природи», «Винахідницькі та раціоналізаторські проєкти еколого-натуралістичного напряму», «Земля наш спільний дім», «В об’єктиві натураліста», «Годівничка»).

ДОЕНЦ співпрацює з Національним еколого-натуралістичним центром, Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, установами природно-заповідного фонду, закладами дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної та вищої освіти, громадськими організаціями.

Мережа осередків екологічної освіти в області

Наразі (2021-2022 навчальний рік) в області діє 5 об’єднань ДОЕНЦ:

 • екологічне (8 гуртків, 20 груп);
 • природоохоронне (8 гуртків, 18 груп);
 • біологічне (8 гуртків, 11 груп);
 • сільськогосподарське (4 гуртки, 8 груп);
 • художньо-естетичне (3 гуртки, 11 груп)

Всього 31 гурток, 68 груп, у яких займається 1020 вихованців.

Гурткова робота проводиться у таких населених пунктах: м. Костянтинівка, м. Краматорськ, м. Лиман, м. Святогірськ,  м. Торецьк та Гродівській, Добропільській, Іллінівській, Комарській, Курахівській, Лиманській, Маріїнській, Новогродівській, Ольгинській, Удачненьській, Часов’ярській, Шахівській ТГ. 

Двері Донецького еколого-натуралістичного центру завжди відчинені для допитливої, креативної, творчої, готової експериментувати та досліджувати, прагнути, діяти, втілювати учнівської молоді.

ФОТОМАТЕРІАЛИ

до інформації про позашкільні еколого-натуралістичні заклади Донецької області, які були ліквідовані (реорганізовані) протягом 1985-2018 рр.

Догори