Пам’ятка “Щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно дотримання обмежень щодо запобігання корупції під час участі у обороні України”

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 25 Закону України “Про запобігання корупції” особам, зазначеним у пункті 1 частини 1 статті 3 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 65/2022, затвердженого Законом України від 03.03.2022 № 2105-IX, оголошено проведення загальної мобілізації.
У зв’язку з російським воєнним вторгненням в Україну значна кількість суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», обороняють Батьківщину та проходять військову службу та службу у складі Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад.
У разі служби в лавах Збройних Сил України.
Згідно з частиною 2 статті 39 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану, користуються, крім інших, гарантіями, передбаченими частиною 3 статті 119 Кодексу законів про працю України.
Відповідно до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.
Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України
“Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.
У разі служби в лавах Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
Правові та організаційні засади побудови територіальної оборони регламентовано Законом України “Про основи національного спротиву”.
Статтею 9 Закону України “Про основи національного спротиву” визначено, що комплектування Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад здійснюється на контрактній основі.
Відповідно до умов Контракту добровольця територіальної оборони, форма якого затверджена наказом Міністерства оборони України від 07.03.2022 №84, на добровольця, який уклав цей контракт, поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та статтею 119 Кодексу законів про працю України.
Враховуючи викладене, проходження особами, зазначеними у пункті 1 частини 1 статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, військової служби та служби у складі Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад за контрактом не є порушенням обмеження, передбаченого у пункті 1 частини 1 статті 25 Закону України “Про запобігання корупції”.


Пам’ятка розроблена управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації

29.04.2022

Догори