Військово-облікові документи, які має надати кандидат на працевлаштування

Стаття 24 КЗпП зобов’язує кандидатів на працевлаштування подати, серед іншого, відповідний військово-обліковий документ. Додаткові вимоги встановлює Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487 (далі — Порядок). Так, роботодавець при прийнятті на роботу зобов’язаний перевірити наявність:

Військово-облікового документа.

Відмітки у військово-обліковому документі про взяття на військовий облік  у районному/міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК), органі СБУ чи підрозділі Служби зовнішньої розвідки.

Підстава — абзац другий пункту 34 Порядку.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (пп. 1 п. 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, Додаток 2 до Порядку).

УВАГА Військовий обов’язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні (ч. 6 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 25.03.1992 № 2232-XII; далі — Закон № 2232). Такі особи не зобов’язані перебувати на військовому обліку.

Військово-обліковими документами, які мають надати чоловіки, є:

Призовники

посвідчення про приписку до призовної дільниці

Військовозобов’язані

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Резервісти

військовий квиток

Будь-які інші документи не є військово-обліковими, як-от довідки, які колись видали через відсутність бланків, обліково-послужні картки тощо.

Апріорі кожного чоловіка розглядайте як призовника або військовозобов’язаного. Виняток — чоловіки, яких виключили з військового обліку:

на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визнала особу непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку;

після досягнення граничного віку перебування у запасі. Роботодавець може не вимагати військово-облікові документи у чоловіків старших за 60 років. Такі чоловіки невійськовозобов’язані, оскільки досягли граничного віку перебування в запасі. Виняток — вищий офіцерський склад, який перебуває у запасі до 65 років. Вірогідність, що прийде працевлаштовуватися така особа вкрай низька, бо такі звання присвоюють тим, хто віддав військовій службі усе життя. Тож орієнтуйтеся на вік 60 років;

через засудження до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У військово-облікових документах таких осіб стоятиме позначка про виключення з військового обліку на підставі частин 3, 4, 6 пункту 6 статті 37 Закону № 2232. Вони — не військовозобов’язані.

Відмітки у військово-облікових документах про зняття з військового обліку або виключення з інших підстав:

свідчать про тимчасовість «скасування» статусу військовозобов’язаного (вибуття на строк понад три місяці за межі України, проходження військової служби тощо);

або охоплюють випадки, за яких працівник не прийде працевлаштовуватись на підприємство (відбування покарання, примусове лікування, смерть).

Коли такі тимчасові обставини спливають, чоловіки мають з’явитися до ТЦК. ТЦК, керуючись фактичними обставинами на момент явки, ухвалить рішення про взяття або виключення з військового обліку та проставить відповідні відмітки у військово-облікових документах.

Розглянемо випадки щодо обов’язковості перебування на військовому обліку деяких категорій чоловіків, які найчастіше викликають запитання.

  1. Особи, яких раніше зняли або виключили з військового обліку за станом здоров’я

Особи, яких виключили з військового обліку за станом здоров’я, не мусять поновлюватися на військовому обліку незалежно від року, коли їх виключили з обліку. Вони невійськовозобов’язані. Особи, яких зняли з військового обліку за станом здоров’я, мають поновитися на військовому обліку. Виняток один — розлади психіки та поведінки.

З 09.06.2006 по 15.01.2015 громадян, яких ВЛК визнали непридатними до військової служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час, знімали з військового обліку. Керувалися наказом Міноборони від 09.06.2006 № 342.

Проте наказ Міноборони від 15.01.2015 № 24 скасував положення щодо зняття з військового обліку цієї категорії громадян.

Наразі з військового обліку за станом здоров’я знімають громадян, яких ВЛК/призовна комісія визнала непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час через хвороби, які пов’язані з розладами психіки та поведінки, нервової системи, та їх наслідки.

Підстава — наказ Міноборони «Про затвердження Переліку випадків, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов`язаних» від 20.12.2017 № 684.

Отже, громадяни, яких зняли з військового обліку за станом здоров’я, окрім зазначеного вище випадку, мають перебувати на військовому обліку. Цієї позиції дотримує й суд (рішення Сумського окружного адміністративного суду від 04.06.2019 у справі № 480/1467/19).

  1. Особи з інвалідністю

Інвалідність не дає підстав автоматично вважати, що особа не придатна до військової служби і не повинна перебувати на військовому обліку. Тим паче, якщо особа працездатна. Рішення ухвалить ВЛК.

Придатність за станом здоров’я до військової служби призовників та військовозобов’язаних визначає ВЛК (п. 1.1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони від 14.08.2008 № 402; далі — Положення № 402).

За результатами медичного огляду ВЛК винесе одну з постанов:

У мирний час

Під час мобілізації

придатний до військової служби;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Пункт 20.3 Положення № 402

 

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду);

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Пункт 3.8 Положення № 402

Особи, не виключені з військового обліку, — військовозобов’язані і перебувають на обліку.

Інформацію про ступінь придатності до військової служби підкажуть записи у військово-облікових документах

Військово обліковий документ

Розділ, у якому міститься запис

 

про придатність (обмежену придатність) до військової служби

про виключення з військового обліку

 

Військовий квиток зеленого кольору

13,14 (стор. 6)

15 (стор. 7)

Військовий квиток червоного кольору

V (стор. 16,17)

розділ IX (стор. 32,33)

Тимчасове посвідчення за формою, затвердженою наказом Міноборони від 21.11.2017 № 610

7

14

Тимчасове посвідчення попереднього зразка

Запис проставляють на звороті та скріплюють печаткою

 
  1. Особи, яких виключили з військового обліку до досягнення 60 років

Особи, яких виключили з військового обліку до досягнення 60 років, повинні перебувати на обліку. Виняток — особи, виключені з військового обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі визначає стаття 28 Закону № 2232-XII. Майже для всіх категорій військовозобов’язаних граничний вік становить 60 років. Виняток — вищий офіцерський склад. Їх граничний вік перебування у запасі — 65 років.

Такі правила визначення граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі діють із 13.08.2014. Це — день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 22.07.2014 № 1604-VII.

Громадяни України, яких раніше виключили з військового обліку по досягненню граничного віку перебування у запасі, придатні на даний час за станом здоров’я до проходження військової служби і не досягли 60 років, підлягають взяттю на військовий облік. Підтвердження знаходимо і в судовій практиці:

ухвала ВАСУ від 10.04.2017 у справі № 814/2565/16;

ухвала Колегії суддів Харківського апеляційного адміністративного суду від 21.11.2017 у справі № 820/3113/17;

постанова ВСУ від 19.09.2018 у справі № 814/4386/15.

Пропонуємо у поміч — кілька ситуацій із практики. Потренуйтеся розв’язувати завдання та скористайтеся порадами та роз’ясненнями експертів

Чи можна прийняти на роботу з військовим квитком старого зразка?

Так, якщо у військово-обліковому документі є відмітка ТЦК про взяття на військовий облік.

Указ Президента України «Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу» від 30.12.2016 № 582/2016 (далі — Указ № 582) містить настанову:

«…військові квитки, виготовлені (видані) до набрання чинності цим Указом, вважаються дійсними на всій території України та не підлягають обміну на військові квитки нового зразка…» п. 3 Указу № 582

Винятки пов’язані лише з випадками, коли військовий квиток став непридатним для користування, знищений під час стихійного лиха, втрачений/викрадений, особа змінила прізвище, ім’я чи по батькові.

Тож сам факт, що кандидат на працевлаштування має військовий квиток зразка, що діяв раніше, навіть за часів СРСР, не тягне за собою недійсність військово-облікового документа.

У наступній лекції дізнаєтеся про заходи з персонального військового обліку, яких необхідно вжити після прийняття на роботу

 

Догори