ЧЕК-ЛИСТ АТЕСТАЦІЯї

Оформлення документів, що подаються до атестаційних комісій різних рівнів, згідно з оновленою нормативною базою

 

До 20 вересня створюються атестаційні комісії І, ІІ, ІІІ рівнів:

І рівень – атестаційні комісії навчальних закладів;

ІІ рівень – атестаційні комісії районних відділів освіти;

ІІІ рівень – атестаційні комісії управління освіти обласної державної адміністрації.

  

Увага!

 •  Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб.
 •  Атестаційні комісії усіх рівнів створюються один раз на рік, їх персональний склад протягом року може змінюватися.

 Щороку до 10 жовтня:

 •  списки педпрацівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації;
 •  заяви, подання.

 

УВАГА!

П. 3.1. Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

 

До 20 жовтня:

 • наказом по навчальному закладу затверджуються списки педагогічних працівників, які атестуються;
 • складається графік роботи атестаційної комісії;
 • педагогічні працівники ознайомлюються з графіком атестації під підпис.

До 15 березня

 • Відповідно до затвердженого графіку атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність педпрацівників

 До 1 березня

 • Не пізніше як за десять днів до проведення атестації педагогічний працівник ознайомлюється з характеристикою під підпис.
 • Керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

 

УВАГА!

П. 3.6. За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

П. 3.7. Члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу.

П. 3.8. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується.

Засідання атестаційних комісій

Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки:

І рівня –   до 1 квітня,

ІІ рівня –  до 10 квітня,

ІІІ рівня – до 25 квітня.

 

 • Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.
 • На кожного педагогічного працівника, який атестується оформлюється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис
 • У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.
 • Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією)

До атестаційної комісії ІІІ рівня при Головному управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації подаються наступні документи:

 •  подання;
 • списки педагогічних працівників, що атестуються;
 • атестаційні листи у двох примірниках;
 • витяг з наказу навчального закладу «Про підсумки засідання атестаційної комісії»;
 • ксерокопії документів про підвищення кваліфікації.
Догори